เกี่ยวกับเรา / Company Profile
ประวัติบริษัท
บริษัท ท็อปไฟลท์ จำกัด
บริษัท ท็อปไฟลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมเปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานโดยระบบ ISO 9001: 2008 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำธุรกิจในประเทศภายใต้การนำของคุณอุทัย ตันคงจำรัสกุลและคุณศรีรัตน์ ตันคงจำรัสกุล บริษัท ท็อปไฟลท์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต Zinc Oxide ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยาง, เซรามิค กาว และ อาหารสัตว์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการจัดหาเคมีวัตถุ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมยาง เช่น Accelerators, Antioxidants หรือวัตถุพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของร้านอาหาร โรงแรม และเคเทอริ่ง ด้วยวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงชั้นเลิศ ที่นำเข้าจากต่างประเทศและผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี
บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายบริการให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย เราได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงต่างๆ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารรวมถึงสินค้าเกษตร วัตถุเจือปนอาหาร และส่วนผสมด้านสุขภาพ บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ทำงานอย่างมืออาชีพและได้รับความร่วมมือที่ดีกับซัพพลายเออร์ชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก เช่น เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, จีน
บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ มีการทำงานเป็นทีมงานที่มีศักยภาพ เช่นเดียวกับระบบการจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีมาตรฐานการให้บริการสูง ซึ่งบริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ ท็ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูงจากบริษัทชั้นนำมากมาย เป็นผลให้ บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ได้บรรลุชื่อเสียงสูงสุดทั้งหมดมากกว่า 15 ปี