ดูงาน

ดูงาน

บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายบริการให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย เราได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงต่างๆ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารรวมถึงสินค้าเกษตร  วัตถุเจือปนอาหาร  และส่วนผสมด้านสุขภาพ  บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ทำงานอย่างมืออาชีพและได้รับความร่วมมือที่ดีกับซัพพลายเออร์ชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก  เช่น เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, จีน          

            บริษัท ท็อปไฟลท์  อินเตอร์ฟู้ดส์  มีการทำงานเป็นทีมงานที่มีศักยภาพ  เช่นเดียวกับระบบการจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร  โดยมีมาตรฐานการให้บริการสูง ซึ่งบริษัท ท็อปไฟลท์  อินเตอร์ฟู้ดส์ ท็ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูงจากบริษัทชั้นนำมากมาย  เป็นผลให้ บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ได้บรรลุชื่อเสียงสูงสุดทั้งหมดมากกว่า 15 ปี