อินเตอร์ฟู้ดส์ ท็ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูงจากบริษัทชั้นนำมากมาย

อินเตอร์ฟู้ดส์ ท็ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูงจากบริษัทชั้นนำมากมาย

บริษัท ท็อปไฟลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมเปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานโดยระบบ ISO 9001: 2008  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำธุรกิจในประเทศภายใต้การนำของคุณอุทัย ตันคงจำรัสกุลและคุณศรีรัตน์ ตันคงจำรัสกุล บริษัท ท็อปไฟลท์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต Zinc Oxide ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยาง, เซรามิค กาว และ อาหารสัตว์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการจัดหาเคมีวัตถุ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมยาง เช่น Accelerators, Antioxidants หรือวัตถุพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของร้านอาหาร โรงแรม และเคเทอริ่ง ด้วยวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงชั้นเลิศ ที่นำเข้าจากต่างประเทศและผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี