งานสัมมนา 2016

งานสัมมนา 2016

บริษัท ท็อปไฟลท์  อินเตอร์ฟู้ดส์  มีการทำงานเป็นทีมงานที่มีศักยภาพ  เช่นเดียวกับระบบการจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร  โดยมีมาตรฐานการให้บริการสูง ซึ่งบริษัท ท็อปไฟลท์  อินเตอร์ฟู้ดส์ ท็ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูงจากบริษัทชั้นนำมากมาย  เป็นผลให้ บริษัท ท็อปไฟลท์ อินเตอร์ฟู้ดส์ได้บรรลุชื่อเสียงสูงสุดทั้งหมดมากกว่า 15 ปี