สินค้า / Products >> โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสหรือซีเอ็มซี (CMC)

โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสหรือซีเอ็มซี (CMC)

รหัสสินค้า : CMC

เป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลสในรูปอีเทอร์ ผลิตได้จากปฏิกิริยาของโซเดียมมอโนคลอโรแอซีเทตกับแอลคาไลเซลลูโลส ได้เป็นโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ละลายได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็น มีความคงตัวอยู่ในช่วงค่าพีเอช 5.0-10.0 หากมีค่าพีเอชต่ำกว่า 5.0 จะทำให้ความหนืดและความคงตัวลดลง สามารถใช้คู่กับกัมตัวอื่นได้

ชื่อผลิตภัณฑ์

โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสหรือซีเอ็มซี (CMC)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

เป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลสในรูปอีเทอร์ ผลิตได้จากปฏิกิริยาของโซเดียมมอโนคลอโรแอซีเทตกับแอลคาไลเซลลูโลส ได้เป็นโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ละลายได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็น มีความคงตัวอยู่ในช่วงค่าพีเอช 5.0-10.0 หากมีค่าพีเอชต่ำกว่า 5.0 จะทำให้ความหนืดและความคงตัวลดลง สามารถใช้คู่กับกัมตัวอื่นได้

โคเด็กซ์

INS.No 466

หน้าที่

 

- ช่วยทำให้ข้น

- ช่วยทำให้คงตัว

การนำไปใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น น้ำหวานเข้มข้น น้ำผลไม้แต่งกลิ่น

- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผง

- ผลิตภัณฑ์นม

- ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

- ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผสมน้ำมัน (อิมัลชั่น) เช่น เนยเทียม มาการีน

- ผลิตภัณฑ์แป้งชุปทอดอาหาร

- ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ไส้ขนม ลูกอม ลูกกวาด ช็อกโกแลต

- ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย

- ผลิตภัณฑ์ซอสและน้ำสลัด

- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

- ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว

- ผลิตภัณฑ์ยา

เอกสาร

ISO, Kosher, Halal and other